مجتمع مسکونی کوروش

سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه

مجتمع مسکونی کوروش در سال 1393 توسط شرکت ساختمانی پارسازه منطبق بر استاندارد ملی شماره 14253 باعنوان "تعیین معیار مصرف و استاندارد مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی" ساخته شده است. این ساختمان براساس بازرسیهای انجام شده موفق به کسب رتیه E در استاندارد برچسب انرژی ساختمان گردید.

وضعیت معماری و پوسته ساختمان:

دیوارهای ساختمان با 5 سانتیمتر عایق پشم سنگ و سقف نهایی با 4 سانتیمنر عایق پلی استایرن و کف ساختمان با 3 سانتیمتر عایق پلی استایرن عایق بندی حرارتی شده است و پنجره های ساختمان از نوع دوجداره با قاب UPVC می باشند که جزییات اجرا شده در ساختمان، الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رعایت نموده است.

وضعیت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان:

سیستم گرمایش ساختمان پکیج دیواری می باشد و سیستم سرمایش آن داکت اسپلیت و مجهز به ترموستات اتاقی است. بطور کلی در بخش تاسیسات ساختمان تمهیداتی برای بهبود کارایی انرژی ساختمان درنظر گرفته نشده است.

درمجموع ساختمان مذکور در مقایسه با ساخت و سازهای رایج کشور در وضعیت مطلوبی از نظر آسایش حرارتی ومصرف انرژی قرار دارد. در شکلهایی که در ادامه آورده شده است وضعیت مصارف انرژی بخشهای مختلف ساختمان نشان داده شده است. 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه

سازندگان و تامین کنندگان