شبیه سازی انرژی

شبیه سازی حرارتی زمانمند عملکرد انرژی ساختمان، این امکان را فراهم می کند که بتوان قبل از ساخت و بهره برداری از ساختمان، میزان مصرف انرژی ساختمان را تعیین نمود. همچنین بااین روش علاوه بر تعیین عملکرد انرژی ساختمان در شرایط مختلف بهره برداری و آب و هوایی، می توان مشکلات ساختمان را مشخص و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ نمود. با استفاده از شبیه‌سازی ساختمان می‌توان ضمن تعیین تاثیر عوامل مختلف بر بهبود کارایی انرژی ساختمان، میزان مصرف انرژی ساختمان را تعیین و رده انرژی ساختمان را مشخص نمود. همچنین با بررسی دقیق رفتار حرارتی ساختمان در زمانهای مختلف، می‌توان نقاط ضعف ساختمان از منظر مصرف انرژی و تامین آسایش حرارتی را مشخص و راهکارهای لازم را برای بهبود آن‌ اتخاذ نمود. با این روش دیگر اطمینان کافی از مناسب بودن ظرفیت و توان سیستمهای گرمایش و سرمایش و تضمین کارکرد مناسب آنها براساس کوچکترین ظرفیت ممکن تجهیزات میسر خواهد بود و دیگر نیازی به در نظر گرفتن ضرایب اطمینان غیرواقعی که بدلیل عدم شناخت کافی از شرایط آتی بهره برداری ساختمان لحاظ می گردید، نمی باشد و طراح و سازنده ساختمان این اطمینان را خواهند داشت که با کمترین هزینه و بهترین شرایط آسایشیحرارتی و بصری، ساختمان مورد نظر را احداث می نمایند.

    

سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه

سازندگان و تامین کنندگان