ساختمان انرژی صفر

در طراحي ساختمان انرژي صفر علاوه بر رعايت موارد معمول در ساختمان­هاي متداول، موارد ويژه ديگري نيز باید در نظر گرفته شود. از آنجا كه انرژي مصرف شده در اين ساختمان بايد با استفاده از انواع روشهای ممکن تولید و تامین گردد، لذا استفاده بيشتر انرژي در ساختمان، معادل با بزرگ شدن ظرفیت تولید انرژی در ساختمان می‌گردد، که چنانچه این موضوع از نظر فنی مقدور باشد، شرایط اقتصادی طرح مانع از انجام آن خواهد شد. بر این اساس در طراحی ساختمانهای انرژی صفر اصولی به شرح ذیل مورد نظر قرار می‌گیرد.

- شناخت لازم و کافی از اقلیم

- بررسی دقیق محیط اطراف ساختمان ( درختان، ساختمانها و ...)

- تمرکز بر طراحی غیر فعال و کاهش نیاز انرژی ساختمان (عایق‌کاری مناسب، سایبان، تهویه طبیعی و بهره‌گیری از نور روز)

- بهره‌گیری از سیستمهای کارامد ( راندمان،COPوEERبالاتر در سیستمهای الکتریکی و مکانیکی، چراغها و لامپهای پربازده)

- بهره‌گیری از انرژیهای تجدیدپذیر و تولید انرژی

ساختمانهای انرژی صفر دسته‌بندی و تعریفهای متفاوتی دارند که مهترین آنها ساختمانی است که بدون تبادل انرژی با شبکه، تمامی نیازهای انرژی را خود تامین می‌کند و دیگری که در آن مباحث اقتصادی لحاظ شده است، ساختمانی است که تراز تبادل انرژی سالانه آن با شبکه صفر باشد. طراحی در این ساختمانها همانگونه که در شکل نشان داده شده است به اینگونه است که برای دستیابی به یک ساختمان انرژی صفر لازم است ابتدا با بهره‌گیری از سیستمهای غیر فعال، نیاز انرژی ساختمان را کاهش داد و در ادامه با انتخاب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی کارآمد، مصرف انرژی ساختمان را به حداقل کاهش داد. در نهایت با بکارگیری انواع سیستمهای تولید انرژی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، جهت دستیابی به رویکرد انرژی صفر، معادل مصرف سالانه انرژی ساختمان، انرژی را در محل تولید نمود.

براین اساس خانه انرژی بمنظور طراحی ساختمانهای انرژی صفر سعی می نماید تا با بهره گیری از جدیدترین متدها و استانداردها نظیر ASHRAE 90.1،ASHRAE AEDG،IECCو ... میزان نیاز انرژی ساختمان را به حداقل برساند و بعد از آن با استفاده از انواع نرمافزارهای شبیه‌سازی زمانمند عملکرد ساختمان نظیرIES VEوDesign Builder رفتار حرارتی ساختمان را در زمانهای مختلف بررسی و مصرف دقیق انرژی ساختمان را تعیین نماید. در ادامه با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نظیرPVSOLوT*SOLمیزان تولید انرژی سالانه در ساختمان تعیین می‌گردد و با بهبود شرایط مصرف و تولید، تراز انرژی سالانه ساختمان صفر می گردد.

  

  

 

سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه

سازندگان و تامین کنندگان